bajdewind

182 teksty – auto­rem jest baj­de­wind.

Jut­ro, dziś i wczoraj.
Jut­ro nig­dy nie na­dej­dzie, ono zaw­sze jest w pędzie.
Dziś sta­le jest, cho­ciaż lu­bimy mówić, że wczo­raj było też. 

myśl • 30 października 2018, 00:33

Otoczył mnie strach przed blis­kością, może to dla­tego, że Nam do siebie daleko.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 października 2018, 00:19

***

Pod skórą czuję strach, jak wrze w moich żyłach.
Stojąc tak za dnia, led­wo się na no­gach trzymam.
Próbując wszys­tko spa­jać, łączyć - nie dzielić.
Udając, że w porządku - nie mając już nadziei.
Płaczę na sucho, bo więcej już na nic mnie nie stać.
Za dro­gie te życie, żeby te­raz po pros­tu przestać. 

wiersz • 30 października 2018, 00:02

Młodość zab­ra­no mi,
młodość, którą jed­ni przeżyli.
Dru­gim nie poz­wolą skosztować.
Bo­li, to co nieosiągal­ne, chodź tak banalne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 maja 2018, 22:50

Roz­poczęło się odliczanie,
go­nit­wa za ustalaniem.
Dziewięć miesięcy dzieli Nas,
od ko­lej­ne­go No­wego Życia.
Do tańca przyg­rają Nam walca,
ktoś życze­nia szcze­re lub mniej złoży.
Trzy­mając się za dłonie będziemy wierzyć,
że po Naszej myśli się ułoży. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2017, 08:08

Znów ja­kieś złudzenie.
Myślałam, że jes­teś tak blisko,
a za­miast zbliżać od­da­lasz się.
A myśli toną w morzu łez.
Czy szczęście czy pech. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2016, 22:43

Ty

Tańczysz mie­dzy palcami,
tańczysz jak wiatr między
roz­puszczo­nymi włosami...
Przy To­bie mętnieją myśli,
płoną pragnienia.
Gdy od­dechem choć chłodnym,
otu­lasz marzenia.
Nęka­ne po no­cy,
w snach, chwi­le Nasze.
Od­daj to co czas zab­rał,
po­dob­no na zawsze.
Nie za­mykaj oczu,
nie za­mykaj serca. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 czerwca 2016, 01:13

Ser­ce otu­la Ciebie, a Ty otu­lasz mnie.
Chwi­lami byłam bez­silna, a Ty uno­siłeś mnie.
Niech te­raz ja będę Twoją ostoją.
Kocham Cię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 maja 2016, 23:51

Są słowa gor­sze niż os­trza, tną ser­ce i duszę.
Są oso­by, w us­tach których te słowa bolą jeszcze mocniej.
Są spra­wy nie war­te tych słów.
Są rzeczy, których nie da się cofnąć już.

Żałuję, żałujesz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2016, 01:08

nie po­wiem co bo­li póki nie ustanie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2015, 23:43

bajdewind

Poza blaskiem nocy, już nic nie posiadam. "Nietrzeźwość odkrywa, co trzeźwość ukrywa."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bajdewind

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

30 października 2018, 07:13danioł sko­men­to­wał tek­st Otoczył mnie strach przed [...]

30 października 2018, 00:33bajdewind do­dał no­wy tek­st Jutro, dziś i wczo­raj. Jut­ro [...]

30 października 2018, 00:25bajdewind sko­men­to­wał tek­st Wczoraj mo­wiels jut­ro.  

30 października 2018, 00:19bajdewind do­dał no­wy tek­st Otoczył mnie strach przed [...]

30 października 2018, 00:02bajdewind do­dał no­wy tek­st ***

2 maja 2018, 07:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Młodość zab­ra­no mi, młodość, którą [...]

1 maja 2018, 22:50bajdewind do­dał no­wy tek­st Młodość zab­ra­no mi, młodość, którą [...]

4 stycznia 2017, 11:56Cris sko­men­to­wał tek­st Rozpoczęło się od­licza­nie, go­nit­wa za [...]

17 listopada 2016, 11:10Cris sko­men­to­wał tek­st Znów ja­kieś złudze­nie. Myślałam, że [...]

15 czerwca 2016, 09:31krysta sko­men­to­wał tek­st Ty